Arddangosfa / 24 Mai – 10 Awst 2024

The World Without Us

Gareth Phillips, Ackroyd & Harvey, Mike Perry, Lauren Pitson, Sophie Gerrard, Yangzi QIU

The World Without Us
© Yangzi QIU
The World Without Us
© Sophie Gerrard
The World Without Us
© Mike Perry
The World Without Us
© Gareth Phillips

Rhagddangosiad o’r Arddangosfa: Dydd Iau 23 Mai, 6 - 8pm

Mae The World Without Us yn dod â grŵp o artistiaid at ei gilydd sy’n ein hysbrydoli ni i edrych yn agosach ar ein perthynas gyda’r amgylchedd naturiol a’r argyfwng hinsawdd sy’n effeithio ar ein planed.

Trwy eu dulliau arbrofol ac arloesol, mae’r artistiaid yn ein hannog ni i ystyried rôl ffotograffiaeth mewn ymgyrchoedd dros yr hinsawdd ac yn holi sut yr ydym yn gofalu am ein hamgylchiadau ac yn cysylltu â nhw.

A ninnau ar adeg mor dyngedfennol o ran dyfodol y blaned, mae’r gwaith sy’n cael ei arddangos yn alwad arnom i ddod at ein gilydd i newid ein hagwedd am natur fel adnodd diddiwedd, ac i ystyried yn ddyfnach ein heffaith ar y dirwedd a’r hyn y byddwn yn ei adael i genedlaethau’r dyfodol.

Mae The World Without Us yn rhan o Interventions: Gallery Reset – sef cyfres o weithiau i ‘feddiannu’r’ oriel a wnaed yn bosibl â grant ‘Ailddychymygu’Art Fund, sy’n rhoi cyfleoedd newydd i artistiaid arbrofi, herio a gofyn cwestiynau sy’n procio ymateb, gyda ffocws ar themâu fel hunaniaeth, mudo, rhyw, anghydraddoldeb cymdeithasol a’r amgylchedd.

Proffil Artistiaid

Portread o Gareth Phillips

Gareth Phillips

Gareth Phillips is a photographer exploring contemporary definitions of the photobook, creating them as objects, sculptures and installations. He has an established international exhibition and award history, and was a finalist for the 2023 Aesthetica Art Prize, The KG+ Kyotographie Japan Award, The Gomma New Flavours Award, the winner of the 2023 RAKFAF Festival Award for Sculpture and was featured artist at the Photo2024 Festival in Australia. He is an alumni and board member of the Reflexions Masterclass and is based between the UK and Spain.

Portread o Ackroyd & Harvey

Ackroyd & Harvey

Ackroyd & Harvey make interdisciplinary works that combine art, activism, biology, ecology and history, and make reference to memory/time, nature/culture and political ecologies. Processes of growth and decay are integral to artworks that evolve through extended research interfacing their long-standing interest in local ecologies and anthropogenic climate change. Their time-based practice frequently features living plant material.

From the start of their collaboration in 1990, the artists have received international awards and prizes for their bio-chemical photographic work and have been widely commissioned for monumental artistic interventions in the public sector.

They have exhibited at the Hayward Gallery, London (2023), Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, USA (2023), Royal Academy of Arts, London (2022), Somerset House, London (2022), Tate Modern, London (2021), The Ashmolean, Oxford (2018), The David Attenborough Building, Cambridge (2016), and more. They participated in the 23RD Biennale of Sydney (2022), ARoS Triennale, Denmark (2017), Colomboscope, Sri Lanka (2017) and shown work in sites of special interest including the Jardin des Plantes, Paris (2015), and the Queen Elizabeth Olympic Park, London (2012).

Ackroyd & Harvey are prominent advocates in placing the climate and ecological emergency at the centre of the artistic landscape and in 2019, co-initiated Culture Declares Emergency, a network of international and UK hubs sharing knowledge and practical support to seek justice, regenerative change and provide care through culture, heritage and the arts.

Portread o Mike Perry

Mike Perry

Mae ffotograffau Mike Perry yn archwilio’r rhyngweithiad rhwng tirweddau, natur a’r gymdeithas ddiwydiannol. Yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf mae wedi canolbwyntio ei ymarfer ar Barciau Cenedlaethol Prydain – ac yn gynyddol ar amgylchedd ei filltir sgwâr yn Sir Benfro, lle mae’n byw a gweithio – gan gwestiynu’r fytholeg ramantaidd sy’n cyflwyno’r parciau cenedlaethol fel manau gwyllt o harddwch naturiol. Mae’n defnyddio ffotograffiaeth fformat mawr i gyfleu naws arlunyddol a harddwch esthetig arwyneb y tirlun gan ddangos ar yr un pryd yr effaith y mae pobl wedi ei gael wrth ymelwa ar natur er budd masnachol. Mae ei gyfres o ffotograffau llai (graddfa 1:1) yn dangos effeithiau prosesau naturiol ar arwyneb deunyddiau a gynhyrchwyd drwy brosesau diwydiannol. Wrth drafod y tensiwn rhwng ansawdd arwynebol-ddeiniadol a chynnwys cythryblus ei waith, mae’n dweud: ‘..yn ogystal ag amlygu’r gorddefnydd a’r llygredd, maent hefyd yn dangos gallu natur i siapio ein byd – pa un a ydym ni, fel pobl, yma neu beidio’.

Portread o Lauren Pitson

Lauren Pitson

Lauren Pitson is a multi-disciplinary artist based in South Wales. Her practice and research are predominantly influenced by thoughts surrounding impermanence, ecology and the form. Her work often combines photography with alternative processes by collecting, deconstructing and reprocessing materials in order to document and explore these connections.

Sophie Gerrard

Sophie Gerrard is an award-winning photographer based in Edinburgh. Her practice is characterised by a sensitive and evocative visual exploration of the natural environment and landscape and our relationship to it. Central themes in her work are people, environmental connection, identity and belonging. With a background in environmental science her work is often as much an exploration of other people’s lives and connections with landscape as her own. Her work has been exhibited widely including Paris Photo, The Martin Parr Foundation, The Photographers’ Gallery, The Scottish National Portrait Gallery, OFF festival Bratislava, FORMAT International Photography Festival, The Fox Talbot Museum, and Perth Museum & Art Gallery. She has also been published in The New York Times, The Guardian, The Financial times Magazine, The Washington Post, The Telegraph, Esquire Magazine and Harpers and her work is held in private and national collections including The Sir Elton John Collection, The National Collection of Scotland, The University of St Andrews Special Collection and Couttes Bank private collection.