Digwyddiad / 4 Mai – 11 Mai 2024

Free Photography Workshops (Caerdydd) - Year of the Dragon

Ewch ar Antur Ffotograffiaeth y Ddraig!

Mae’r Gymdeithas Tseineaidd yng Nghymru, mewn partneriaeth â Ffotogallery, yn gwahodd ffotograffwyr ifanc i ddod i weithdai ffotograffiaeth am ddim, i ddysgu sgiliau newydd ac archwilio Blwyddyn y Ddraig drwy ein prosiect Gŵyl y Ddraig, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Trosolwg o’r Cwrs:

Mae’r cwrs yn darparu 2 weithdy 2 awr AM DDIM dros 2 ddydd Sadwrn yn olynol. Mae’n rhaid i’r cyfranogwyr ddod i’r ddwy sesiwn i gwblhau’r cwrs.


Eich Profiad ar y Cwrs:

- Byddwch yn dysgu am arwyddocâd diwylliannol y Ddraig Geltaidd/Gymreig a Tsieineaidd.

- Byddwch yn datblygu eich sgiliau ffotograffiaeth o dan arweiniad arbenigol pobl broffesiynol yn y diwydiant.

- Byddwch yn creu lluniau a fydd yn cael eu harddangos yn rhan o Ŵyl y Ddraig 2024.


Cyfleoedd i Arddangos:

Bydd gwaith y cyfranogwyr a ddewisir yn cael ei ddangos yn nigwyddiad Diwrnod Treftadaeth Ddiwylliannol Tsieina 2024, a fydd yn digwydd ar Fehefin 8fed yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.


Amserlen y Gweithdai:

Lleoliad: Stiwdio Ffotogallery, Yr Hen Ysgol Sul, Fanny Street, Cathays, Caerdydd CF24 4EH

Prif Ffotograffydd: Andy Barnham

Gweithdy A: Dydd Sadwrn, Mai 4, 2024 | 1:00 PM - 3:00 PM

Gweithdy B: Dydd Sadwrn, Mai 11, 2024 | 1:00 PM - 3:00 PM


Pwy All Wneud Cais:

Unigolion 16+ oed Mae lle cyfyngedig ar gael, y cyntaf i ofyn fydd yn cael lle.

I gofrestru ac ymholi, cysylltwch [email protected]